Lexan – popis produktu

Lexan – popis produktu

Polykarbonátové dosky LEXAN THERMOCLEAR

Polykarbonát Lexan je technický termoplast s veľmi dobrými mechanickými, optickými, tepelnými a elektrickými vlastnosťami. Jeho všestrannosť z neho robia ideálny materiál pre najrôznejšie technické použitie. Extrudované dosky Lexan sú na základe svojich optických vlastností a odolnosti proti nárazu vyhľadávaným zasklievacím materiálom.

Zasklievacie podmienky:

Pri normálnych podmienkach sa doporučuje, aby sa horná strana dosky zalepila nepriedušnou tesniacou páskou a spodná strana dierovanou filtračnou páskou. Dodatočný U profil s odvodňovacími kanálikmi alebo podložky medzi otvormi zaisťujú:

  • prekrytie filtračných otvorov proti prachu a hmyzu
  • dobrý odvod kondenzovanej vody
  • vetranie pri zvýšenej kondenzácii vody

Voľba pre oblúkové zasklenie:

Lexan Thermoclear sa môže ohýbať za studena a so skruženými profilmi ho možno použiť na oblúkové zasklenie, ako napr. kopuly. Pri dodržaní stanovených minimálnych polomerov nemá napätie vzniknuté ohýbaním za studena žiaden negatívny vplyv na mechanické vlastnosti a životnosť dosky. Ohyb musí ísť vždy po smere dutiniek, nikdy nie naprieč.

Minimálny povolený polomer ohybu:
Hrúbka dosky LEXAN Minimálny polomer
6 1050
8 1400
10 1750
16 2800
20 3500
25 4375

Spájanie dosiek

1. Oceľová a hliníková konštrukcia

2. Drevená konštrukcia

Bodové pripevnenie

1. Pomocou upevňovacej podložky

Ukončenie zasklenej plochy

1. Ukončenie krycím profilom čelným

2. Ukončenie F profilom

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.