polykarbonátové dosky

Lexan – popis produktu

Polykarbonátové dosky LEXAN THERMOCLEAR

Polykarbonát Lexan je technický termoplast s veľmi dobrými mechanickými, optickými, tepelnými a elektrickými vlastnosťami. Jeho všestrannosť z neho robia ideálny materiál pre najrôznejšie technické použitie. Extrudované dosky Lexan sú na základe svojich optických vlastností a odolnosti proti nárazu vyhľadávaným zasklievacím materiálom.

polykarbonátové dosky

Lexan Sú komôrkové tepelnoizolačné platne, s využitím hlavne v stavebníctve a v priemyselnom zasklievaní. Nárazová odolnosť, UV filter, dlhodobá odolnosť proti poveternostným vplyvom a stále sa zhoršujúcemu životnému prostrediu ich predurčuje na zasklenie svetlíkov, stien a prístreškov. Vhodné aj v miestnostiach ako prepážky, presvetlené podhľady informačné...