Polykarbonátové dosky

Polykarbonát  je technický termoplast s veľmi dobrými mechanickými, optickými, tepelnými a elektrickými vlastnosťami. Jeho všestrannosť z neho robia ideálny materiál pre najrôznejšie technické použitie. Extrudované dosky sú na základe svojich optických vlastností a odolnosti proti nárazu vyhľadávaným zasklievacím materiálom.

Montáž
Plastový H-profil
Plastový H-profil
6, 8, 10, 16, 25 mm
Plastový U-profil
Plastový U-profil
6, 8, 10, 16, 25 mm
AL H-profil
AL H-profil
10, 16 mm
AL U-profil
AL U-profil
8, 10, 16, 25 mm
AL F-profil
AL F-profil
6, 8, 10, 16 mm
AL F-profil
AL F-profil
veľký 10, 16 mm (4×5 cm)
AL prítlačná lišta
AL prítlačná lišta
60/9
AL prítlačná lišta
AL prítlačná lišta
s gumovým tesnením 50/7, 60/9
AL prítlačná lišta
AL prítlačná lišta
naklapávacia 50/7, 60/9
AL L-profil
AL L-profil
AL pásovina
AL pásovina
Antidust páska
Antidust páska
25, 38, 50, 70 mm
Skrutka
Skrutka
samorezná s podložkou
Skrutka
Skrutka
samorezná s podložkou „hríbik“
Krytka prítlačnej lišty
Krytka prítlačnej lišty

Zasklievacie podmienky

Pri normálnych podmienkach sa odporúča, aby sa horná strana dosky zalepila nepriepustnou tesniacou páskou a spodná strana dierovanou filtračnou páskou. Dodatočný U profil s odvodňovacími kanálikmi alebo podložky medzi otvormi zaisťujú:

 • prekrytie filtračných otvorov proti prachu a hmyzu
 • dobrý odvod kondenzovanej vody
 • vetranie pri zvýšenej kondenzácii vody

A  nepriepustná páska
B  dierovaná filtračná páska
C  U-profil

Voľba pre oblúkové zasklenie

Polykarbonát sa môže ohýbať za studena a so skruženými profilmi ho možno použiť na oblúkové zasklenie, ako napr. kopuly. Pri dodržaní stanovených minimálnych polomerov nemá napätie vzniknuté ohýbaním za studena žiaden negatívny vplyv na mechanické vlastnosti a životnosť dosky. Ohyb musí ísť vždy po smere dutiniek, nikdy nie naprieč.

 

Minimálny povolený polomer ohybu:
Hrúbka dosky Minimálny polomer
6 mm 1050 mm
8 mm 1400 mm
10 mm 1750 mm
16 mm 2800 mm
20 mm 3500 mm
25 mm 4375 mm

A  rozpätie
B  osová vzdialenosť oblúkových nosníkov
C  polomer (r)

Spájanie dosiek

1. Oceľová a hliníková konštrukcia

A  závitová skrutka s tesniacou podložkou
B  hliníková krycia lišta
C  polykarbonát
D  hliníkový krycí profil plochý (š 50 mm)
E  tesnenie 16/6
F  ploché tesnenie 50 x 3
G  nosná konštrukcia (oceľ, hliník)

2. Drevená konštrukcia

A  závitová skrutka s tesniacou podložkou
B  hliníkový krycí profil plochý (š 60 mm)
C  polykarbonát
D  tesnenie 15/9
E  krytka 16 3/8″
F  nosná konštrukcia (drevo)

Bodové pripevnenie

1. Pomocou upevňovacej podložky

A  závitotvorná skrutka
B  upevňovacia podložka priemer 50 mm
C  polykarbonát
D  ploché tesnenie

Ukončenie zasklenej plochy

1. Ukončenie krycím profilom čelným

A  závitotvorná skrutka s tesniacou podložkou
B  hliníkový čelný krycí profil
C  polykarbonát
D  dištančná podložka V = 6 mm
E  tesnenie 16/6
F  ploché tesnenie

2. Ukončenie F profilom

A  závitotvorná skrutka s tesniacou podložkou
B  hliníkový F profil
C  polykarbonát
D  ploché tesnenie

Dutinkové polykarbonátové dosky

Sú komôrkové tepelnoizolačné platne, s využitím hlavne v stavebníctve a v priemyselnom zasklievaní. Nárazová odolnosť, UV filter, dlhodobá odolnosť proti poveternostným vplyvom a stále sa zhoršujúcemu životnému prostrediu ich predurčuje na zasklenie svetlíkov, stien a prístreškov. Vhodné aj v miestnostiach ako prepážky, presvetlené podhľady, informačné a výstavnícke objekty.

Cenník

Cenník vám na vyžiadanie zašleme
na vašu emailovú adresu.

Realizácie
Plné polykarbonátové dosky

Plné polykarbonátové dosky svojim vzhľadom pripomínajú sklo alebo plexisklo, na rozdiel od týchto materiálov sú prakticky nerozbitné (húževnaté a teda odolné voči nárazom). Štandardne sú dodáváné číre (bezfarebné), na objednávku sú aj zafarbené dosky (mliečne, bronzové, sivé…). Základný formát je 2050×3050 mm, na želanie robíme pravouhlé formátovanie.

Dostupné hrúbky:

Makrolon® mono GP (bez UV filtra)

  • číra
  • rozmer 1250×2050 mm
  • hrúbky 0,75; 1 a 1,5 mm

Makrolon® mono UV (s UV filtrom)

  • číra
  • rozmer 2050×3050 mm
  • hrúbky 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 a 15 mm

ostatné typy, hrúbky, rozmery a farby

  • na dopyt

UV filter chráni materiál pred starnutím vplyvom atmosferických vplyvov a zvyšuje tak jeho životnosť.

Vlastnosti polykarbonátu umožňujú jeho použitie pri okolitých teplotách od –100 °C do +120 °C. Okrem špeciálne upravených dosiek (Makrolon mono AR s vrstvou proti poškrabaniu, zvyšujúcu chemickú odolnosť) je možné ich ohýbať za studena do polomerov 150 x sila dosky v mm.

Súčasne je možné dosky tepelne tvarovať.

Vďaka vysokej priesvitnosti, hladkému povrchu a praktickej nerozbitnosti nachádzajú plné PC dosky široké uplatnenie v rôznych odvetviach, a to nielen v interiérových (bez UV filtra), ale aj v exteriérových aplikáciách (výhradne s UV filtrom).

Pretože ide o druh plastu, je možné tieto dosky poškrabať. Škrabance nie je možné odstrániť (leštením dochádza ku zmatneniu materiálu a odstráneniu ochrannej UV vrstvy).

Vlastnosti plných polykarbonátových dosiek:

 • jednoduchá a rozmanitá spracovateľnosť
 • extrémna odolnosť proti prasknutiu
 • veľmi dobrá prestupnosť svetla
 • teplotný rozsah použitia od – 100 °C do + 120 °C

 

Použitie plného polykarbonátu:

 • pre vnútorné (bez UV) a vonkajšie použitie (s UV)
 • presvetľovacie pásy
 • protihlukové steny
 • prestrešenie nástupíšť
 • prestrešenie voľných plôch a čakární
 • svetlíky
 • kryty na bazény
 • ochranné štíty
 • priezor prilieb

Odolnosť proti ohňu:

Plné polykarbonátové dosky vykazujú vynikajúcu odolnosť voči ohňu v porovnaní s inými plastovými presklievacími materiálmi. Je možné ich charakterizovať ako samozhášajúce neskvapávajúce materiály.

 • požiarna odolnosť: trieda reakcie na oheň – B, s1, d0
  (predtým podľa ČSN 73 0862 – C1: ťažko horľavé)
 • index šír. plameňa – ČSN 73 0863 – I = 37 mm/min
 • odkvapávanie z podhľadu – ČSN 73 0865 – materiál horiaci neodkvapkáva ani neodpadáva

Chemická odolnosť:

Ubezpečte sa o možnosti použitia dosiek v náročných chemických podmienkach a kompatibilite používaných čistiacich prostriedkov, ako aj montážnych doplnkov (tesnenie, pásky) s polykarbonátovými doskami. V prípade pochybností nás kontaktujte.

 

Čistenie:

Pri čistení povrchu dosiek odporúča výrobca použiť vlažnú vodu, slabý roztok mydla, mäkké handričky alebo hubky, poprípade tlakový čistič. Neodporúča sa používať gumené stierky apod. kvôli nebezpečenstvu poškrabania povrchu dosiek. Používanie riedidiel a iných chemických prostriedkov, rovnako ako odstraňovanie nečistôt z povrchu žiletkami a inými ostrými predmetmi je celkom nevhodné.

Realizácie