podlozka-s-hribikovym-tesnenim-pr25mm-vratane-nerez